نمایش دادن همه 13 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

دستبند سنگ گل سرخی

50,000 تومان
 • دستبند سنگ
 • جنس: سنگ و کریستال
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

دستبند کریستال و مهره

80,000 تومان 50,000 تومان
 • دستبند کریستال و مهره بافی
 • جنس: کریستال، مهره و مروارید
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

دستبند مروارید بافی

80,000 تومان 50,000 تومان
 • دستبند مروارید بافی
 • جنس: مروارید
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

دستبند کریستال و مروارید

150,000 تومان 120,000 تومان
 • دستبند کریستال بافی
 • جنس: کریستال و مروارید
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

دستبند کریستال

120,000 تومان 85,000 تومان
 • دستبند کریستال بافی
 • جنس: کریستال و منجق
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

گردنبند پارچه و سنگ

120,000 تومان 105,000 تومان
 • جنس: پارچه و سنگ
 • برند: ویستا
 •  گردنبد
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

گردنبند پارچه

80,000 تومان 65,000 تومان
 • جنس: پارچه
 • برند: ویستا
 •  گردنبد
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

گردنبند مهره و پارچه

80,000 تومان 65,000 تومان
 • جنس: پارچه
 • برند: ویستا
 •  گردنبد
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

گردنبند مهره و پارچه

80,000 تومان 65,000 تومان
 • جنس: پارچه
 • برند: ویستا
 •  گردنبد
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

گردنبند مهره و پارچه

80,000 تومان 65,000 تومان
 • جنس: پارچه
 • برند: ویستا
 •  گردنبد
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

ست گردنبند و گوشواره سنگ جید

180,000 تومان 165,000 تومان
 • جنس: سنگ جید یا یشم سبز
 • برند: ویستا
 • ست گوشواره و گردنبد
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

ست گردنبند و گوشواره فیروزه

180,000 تومان 165,000 تومان
 • جنس: سنگ فیروزه
 • برند: ویستا
 • ست گوشواره و گردنبد
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1

ست گردنبند و گوشواره فیروزه

180,000 تومان 165,000 تومان
 • جنس: سنگ فیروزه
 • برند: ویستا
 • ست گوشواره و گردنبد
 • دست ساز
فروخته شده:0
باقی مانده:1