اطلاعات درباره ما

برای ثبت شکایت و مشکلات خود در خرید از سایت ویدویست (vidvist) از پر کردن طریق فرم زیر و یا ارسال آن به آدرس ایمیل info@vidvist.ir اقدام نمایید.

تلفن :۵۰۴۲۹۰۳-۰۹۰۲
پست الکترونیک: info@vidvist.ir