• تامین کنندگان کالا یا هنرمندان صنعتگر بایستی اطلاعات مؤثر در ‌تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید را ‌در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
  • برای فروشنده شدن در فروشگاه صنایع دستی ایران “ویدویست” باید در فروشگاه ثبت نام کنید و فرم مشخصات را کامل کنید و قرارداد فروش را امضا کنید.
  • مشخصات فنی (نام محصول، اندازه محصول، وزن محصول، جنس محصول، قیمت محصول، مدت زمان ارسال)  و ویژگیهای کاربردی کالا را ارائه دهند.
  • حداقل ۱ عکس با کیفیت مناسب از کالا که هویت کالا را مشخص کند  در فروشگاه قرار دهند.
  • موجودی کالا را به روز کنید تا هنگام سفارش بتوانید آن را تامین کنید.
  • در صورتی که کالای ارائه شده بعد از ارسال با آنچه شما توضیح داده اید مغایرت داشته باشد، مرجوع می شود و باید هزینه های ارسال و مرجوع را پرداخت کنید.
  • در توضیحات کالا نباید مرتکب فعل یا ترک ‌فعلی شوید که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
  • توضیحات باید به گونه ای باشد که سلامتی افراد را به خطر نیاندازد.
  • تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق،‌صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.