تامین کننده کیست؟

در فروشگاه ویدویست تامین کننده کیست؟

هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که در زمینه صنایع دستی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند، تامین کننده است.  تامین کننده میتواند اثر هنری خود را در فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ایران “ویدویست” بفروشد.

شروط تامین کننده بودن در فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ایرانویدویست” :
  • تامین کننده باید هنرمند باشد و دست سازه های هنری خود را برای عرضه ارائه دهد.
  • دست سازه هنری باید اصل باشد و مختص هنرمند باشد.
  • اطلاعات شخصی، اطلاعات برند، اطلاعات محصول را به کارشناسان “ویدویست” ارائه دهد و شرایط و قوانین فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ایران را قبول کنند.
  • دست سازه هایی که برای فروش ارائه می دهند در شان صنایع دستی ایران باشد.
  • دست سازه ها جزئی از دسته بندی های فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ایران “ویدویست” باشد.
  • اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش را صریح و شفاف اعلام کند.