هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که در زمینه تولید دست ساخته های هنری مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و مایل به فروش اینترنتی در فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ایران “ویدویست” است فروشنده یا تامین کننده نام دارد.

شروط تامین کننده بودن در فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ایران “ویدویست” :
  • تامین کننده باید هنرمند باشد و دست ساخته های هنری خود را برای عرضه ارائه دهد و به فروش برساند.
  • دست ساخته تامین کننده باید اصل باشد و مختص هنرمند باشد.
  • اطلاعات شخصی، اطلاعات برند، اطلاعات محصول را به کارشناسان فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ایران “ویدویست” ارائه دهد و شرایط و قوانین فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ایران “ویدویست” را قبول کنند.
  • دست ساخته هایی که برای فروش ارائه می دهند در شان هنر صنعتگران صنایع دستی ایران باشد و جزئی از دسته بندی های فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ایران “ویدویست” باشد.
  • اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش را صریح و شفاف اعلام کند.